• +90 (532) 068 41 84
 • info@oduldanismanlik.com
Kırsal Kalkınma (KKYDP) Destekleri

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon,
 2. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
 4. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası,
 2. Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası,
 3. Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,

Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde,

 1. Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,
 2. Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası,
 3. Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası’dır

 1. Kırsal turizm yatırımları,
 2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 3. El sanatları ve katma değerli ürünler,
 4. Bilişim sistemleri ve eğitimi

KKYDP kapsamında, hibe desteği verilecek giderler:

 1. İnşaat işleri alımı
 2. Mal (Makine, ekipman ve malzeme) alımı KKYDP kapsamında ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik alt yapı yatırım başvurularında hibeye esas proje tutarının %50 si (yüzde elli) oranında hibe desteği verilecektir.

Proje Kaynaklarından Hibe Desteği Verilmeyecek Giderler

Yatırımların gerçekleşmesi aşamasında oluşabilecek, ancak hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

 1. Her türlü borçlanma giderleri.
 2. Faizler.
 3. Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
 4. Kira giderleri.
 5. Kur farkı giderleri.
 6. Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
 7. Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
 8. Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
 9. Bankacılık giderleri.
 10. Denetim giderleri.
 11. KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.
 12. İkinci el mal alım giderleri.
 13. Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
 14. Makine tamir ve parça alım giderleri.
 15. Laboratuvar sarf malzemeleri.
 16. Hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün (monoblok) yapıdaki makineler ve ekipmanlar.

Yapılabilecek Örnek proje Konuları;

 • Büyükbaş Besi Çiftliği,
 • Büyükbaş süt Çiftliği,
 • Koyun Çiftliği,
 • Süt Keçisi Yetiştiriciliği İşletmesi,
 • Soğuk Hava Deposu,
 • Salamura Zeytin Üretim Tesisi,
 • Zeytinyağı Fabrikası,
 • Un Üretim Tesisi,
 • Yenilenebilir Enerjisi Sistemli Sera,
 • Çelik Silo Yapımı,
 • Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi,
 • Meyve Suyu Üretim ve Paketleme,
 • Kuruyemiş Paketleme,
 • Nar Suyu ve Konsantre Tesisi
 • Süt Toplama Merkezi Tesisi,
 • Otel,
 • Şalgam Tesisi,
 • Pamuk İşleme (Çırçır) Tesisi,
 • Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi
 • Süt İşlememe (Mandıra) Tesisi,
 • Gübre İşleme ve Paketleme (Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı)
 • Tarımsal İşletmelerin Elektrik Enerjisini Karşılamaya Yönelik Güneş Enerji Sistemi Kurulumları,
Hizmetlerimiz