• +90 (532) 068 41 84
 • info@oduldanismanlik.com
Yurtdışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programının amacı faydalanarak Ülkemizin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmektir.

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay Destek Üst Limiti: 300.000 TL Proje Destek Oranı*:

% 70 (yetmiş) Geri Ödemesiz

% 30 (otuz) Geri Ödemeli

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 • Desteklenecek Proje Giderleri

  Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

  Gider Adı

  Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

  Personel Gideri

  100.000

  Yazılım ve Donanım Giderleri

  100.000

  Tanıtım Giderleri

  100.000

  Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

  150.000

  Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

  100.000

  Hizmet Alım Giderleri

  100.000

KOSGEB Destekleri